Listentoyourhearteffectiefcommuniceren

Effectief communiceren vanuit vertrouwen en verbinding

We communiceren thuis en op het werk de hele dag door. We wisselen informatie uit (om een bepaald doel te bereiken). Dit gaat gepaard met emoties en gedachten. De manier waarop je communiceert is van belang in die interactie. De vraag is of je het gewenste bereikt met hoe en wat je communiceert. En als je voelt dat jouw boodschap veel spanning oproept, bij jou of de ander. Wat gebeurt daar eigenlijk? We kijken naar wat we zien en wat er gebeurt onder de oppervlakte. Dit doen we door te vertragen te voelen en te experimenteren. We onderzoeken de weerbarstige praktijk en doen inspiratie op om met lastige situaties om te gaan.

Wat levert de training op?

  • Je weet hoe jij overkomt in de interactie, wat jouw kracht en aandachtspunten zijn
  • Je oefent met wat jij nodig hebt om met vertrouwen te communiceren, ook als de situatie lastig en uitdagend wordt, thuis en op het werk.
  • Je leert vanuit kwetsbaarheid en kracht invloed uitoefenen.
  • Jij weet hoe je vanuit compassie met jezelf en de ander om wilt gaan.
  • Je bent in staat om constructief feedback te geven en jouw invloed te vergroten
  • Je leert je eigen belemmerende overtuigingen om te zetten naar meer helpende overtuigingen

 

Voor inschrijven of meer informatie

waaruit bestaat de training?

De training bestaat uit 2 dagen en een individueel coachingsgesprek

maximale groepsgrootte: 12

doelgroep: een ieder die zijn of haar invloed op een positieve manier wil vergroten (leidinggevenden, professionals)

data: start 4 april, rest van de data in overleg

Investering: € 1050 ex btw (pilot prijs eenmalig € 249 ex btw)